Auto do práce


Řeknu vám, že když já jsem pÅ™iÅ¡la o Å™idiÄský průkaz, byla jsem z toho velice neÅ¡Å¥astná. Já vím, že hodnÄ› lidí mi to přálo, protože jsem jezdila také moc rychle, ale Å™eknu vám, že ne vždycky jsem v tom byla vinna, protože kolikrát jsem tÅ™eba spÄ›chala do práce. Já jsem už mÄ›la v práci také různé problémy hlavnÄ› s tím, že jsem do práce chodila stále pozdÄ›. Opravdu hodnÄ› mÄ› to vadilo a do práce jsem nechodila pozdÄ› schválnÄ›, jenomže opravdu nejhorší je vždycky bylo tÅ™eba, když jsem jela nÄ›kam pÅ™es místo, kde byla veliká fronta automobilů, tak jsem to prostÄ› nestíhala do práce.

V práci využívám auto.

ZkouÅ¡ela jsem také dokonce vyjet nÄ›kdy o dvacet minut dříve, jenomže nÄ›kdy mám opravdu takovou smůlu, kde je zrovna nÄ›jaký pochod anebo nÄ›jaká demonstrace, že se absolutnÄ› nedostanu do práce, protože tÅ™eba přímo v ten den zjistím, že je tam nÄ›jaká objížÄka a že se tam vůbec nedá projet. A dokonce kolikrát ani se tam nedá projet na kole. HodnÄ› mÄ› to mrzí, protože jsem si tehdy totiž Å™ekla, že místo auta budu používat také kolo. Anebo elektrokoloběžku. Jenomže jak už vÅ¡ichni víte, ne vždycky to ale vÅ¡echno jde. Proto jsem velice naÅ¡tvaná, že už mÄ› chytli dvakrát za pÅ™ekroÄenou rychlost.

Cestujete Äasto?

A právÄ› když mÄ› chytli potÅ™etí, tak mi vzali Å™idiÄský průkaz, a to na Å¡est mÄ›síců. Já vím, že je to hrozné a že si za to můžu sama, ale kdyby nebyly vůbec nikde žádné kolony nebo fronty nebyly také demonstrace nebo tÅ™eba kdybych se to dozvÄ›dÄ›la i týden pÅ™edem, tak si vÅ¡echno ověřím a tÅ™eba bych jela autobusem, který jede úplnÄ› jinou cestou, než já bych jela svým autem. Takže milí lidé, pokud také máte zamÄ›stnání, tak si toho opravdu važte, protože já jsem takhle už dvakrát pÅ™iÅ¡la o nÄ›jaké zamÄ›stnání. Dokonce jsem si Å™ekla, že se asi pÅ™estÄ›huji blízko ke svému zamÄ›stnání, protože bydlím asi deset kilometrů od své práce, tak kdybych tÅ™eba bydlela ihned vedle zamÄ›stnání, tak bych do práce chodila vÄas a nemusela bych týden stresovat. MÄ› už to stresování nebaví a chtÄ›la bych mít nÄ›jakou kvalitní práci. 

About the Author

You may also like these