Věda a peníze


Vzpomínám si, jak mi můj dÄ›deÄek vždycky dokola opakoval, že vždycky chtÄ›l být vÄ›dec. Musím uznat, že to je opravdu krásné přání. Tedy vlastnÄ› bylo to přání. DÄ›deÄek sice nebyl nakonec vůbec žádný vÄ›dec, ani lékaÅ™, ale on byl horník. Řeknu vám, že i hornictví je opravdu hodnÄ› složité. Jako malé dítÄ› jsem tam byla dvakrát, ale ne uvnitÅ™, ale jenom se podívat takhle zvenku, protože my jsme bydleli vlastnÄ› asi jenom pÄ›t kilometrů od zamÄ›stnání, kde právÄ› těžil dÄ›deÄek. Uznávám, že to bylo docela hodnÄ› zábavné. Ale až pozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, že právÄ› těžba a hornictví je velice nebezpeÄná práce, tak jsem si Å™ekla, že asi nejlepší by bylo, kdyby dÄ›deÄek opravdu byl vÄ›dec, ale abych zase na druhou stranu Å™ekla, tak dÄ›deÄek byl opravdu hodnÄ› chytrý. DÄ›deÄek moc rád luÅ¡til křížovky a také dokonce u nich v obci byla soutěž o nejrychlejšího luÅ¡titele.

Matematika a celkovÄ› vÄ›da dÄ›deÄka moc baví.

A protože dÄ›deÄek byl jako laik vÄ›dec, tak vždycky to vyhrál. Pokaždé byl na prvním místÄ› a za sebou nechal takovou mezeru, že snad dÄ›deÄek nemÄ›l ani druhého vítÄ›ze. Vždycky byl první a snad i druhý zároveň. Byl opravdu na tohle Å¡ikovný. Proto si myslím, že je opravdu Å¡koda, že dÄ›deÄek neÅ¡el dále do uÄení, tÅ™eba na nÄ›jakou historii a nebo klidnÄ› i na zemÄ›pis nebo geologii. DÄ›deÄek byl na přírodní vÄ›dy opravdu veliký machr.

MÄ› osobnÄ› by bavila historie.

PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la od dÄ›deÄka, že oni vlastnÄ›, jejich rodina, nemÄ›li moc penÄ›z nazbyt, takže dÄ›deÄek musel jít co nejdříve pracovat. Řeknu vám, že tohle je opravdu velice smutné. Takže když nÄ›kteří lidé nebo dÄ›ti jsou opravdu hodnÄ› nadaní, tak nemůžou jít ani studovat, protože na to nemají peníze a nebo musí jít do práce, aby vydÄ›lávali peníze. Kdežto potom jsou nÄ›kteří lidé, kteří jsou úplnÄ› bohatí a Å¡kolu udÄ›lají jenom kvůli tomu, že mají peníze. Myslíte si, že tohle je spravedlivé? Za mÄ› rozhodnÄ› ne. HlavnÄ› by se s tím mÄ›lo nÄ›co dÄ›lat než potom tento svÄ›t půjde úplnÄ› do kopru. 

About the Author

You may also like these