Co je to urychlovač částic?

Nedávno jsem se se svým přítelem koukala na velmi zajímavý dokument, který se jmenuje- NEZkreslená věda na téma- Urychlovač částic a velice mě zaujalo a chtěla bych se v tomto článku podělit o tom, o čem toto video vlastně konkrétněji bylo. 
Dozvěděla jsem se kde se urychlovače používají, a to konkrétně například v medicíně při výrobě léčiv. Pacienta pošlou na P-E-T scan. Pomocí záření se dá zjišťovat poškození některých orgánů anebo také se dá zjistit rakovina. Některé nádory se dají léčit pomocí právě tohoto záření pomocí protonových a elektronových svazků i těžšími ionty. 

věda v medicíně
 

Dále se urychlovače dají využít třeba v průmyslu kde se díky nim zkoumají, testují a upravují různé materiály. Urychlovače také umožnily rozvoj nanotechnologií. A co jsou vlastně ty nanotechnologie? Je to označení pro oblast vědy a průmyslu, která manipuluje s s atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi, nebo objekty složené z jednotlivých atomů. Nahrazují výzkumné reaktory a v budoucnu by mohly pomoci při využití a likvidaci jaderného odpadu. Největší urychlovač na světě se vyskytuje ve Švýcarsku, v podzemní laboratoři CERN. Urychlovač je 27 km dlouhý až tak, že na čtyřech místech překračuje hranice Francie. Peter Higgs a Francois Englert potvrdili výskyt Higgsova bosonu, což je hodně těžká částice, jejíž klidová energie odpovídající její klidové hmotnosti je 124 GeV- gigaelektronvoltů, za což v roce 2013 získali Nobelovu cenu. 

věda

Také je známo že čím vyšší energie urychlovač dosáhne, tím těžší částice je schopen při srážce vytvořit. 

Existují dva základní typy urychlovačů a to-
1. lineární- částice se urychlují jen jednou- A) elektrostatický urychlovač
                                                                     B) vysokofrekvenční urychlovač
2. kruhové- kde částice se urychlují opakovaně

About the Author

You may also like these