Skutečně náš životní styl záleží jen na nás?


My lidé rádi říkáme, že máme svobodnou vůli. To jednoduÅ¡e Å™eÄeno znamená, že si můžeme vybrat, co budeme dÄ›lat, jak budeme žít. Z tohoto úhlu pohledu by se mohlo zdát, že náš životní styl záleží jen na nás. PÅ™i bližším pohledu vÅ¡ak zjistíme, že to není tak docela pravda.

 

peníze jsou hlavním faktorem v našem životě

 

Mnoho lidí sní například o tom, že budou bohatí, žít ve velkém domÄ› v luxusu a nebudou muset pracovat. Ve skuteÄnosti vÅ¡ak žijí v malém bytÄ› od výplaty k výplatÄ›. To je jejich životní styl, byÅ¥ si jej nevybrali.

 

Jedním z limitujících faktorů jsou tedy peníze. ObecnÄ› platí, že Äím víc jich máme, tím lepší život si můžeme dovolit, a tím vÄ›tší máme svobodu volby. V dneÅ¡ním ekonomickém klimatu jich vÅ¡ak má mnoho lidí nedostatek, pÅ™es veÅ¡kerou snahu tuto situaci nÄ›jak zmÄ›nit.

 

jen málokdo žije tak, jak by chtěl

 

Finance však nejsou to jediné, co nás v tomto ohledu limituje, byť jsou nepochybně nejdůležitější. Svou roli hraje také prostředí, ve kterém jsme vyrůstali a výchova. Právě to totiž rozhoduje, které hodnoty budeme považovat za důležité, a to se stane základem našeho ideálního životního stylu. A nad těmito faktory nemáme žádnou kontrolu.

 

Dále jsou to příležitosti, které se nám během života naskytnou. Některých se můžeme chopit, jiné budeme ignorovat. A to má také vliv na to, jak nakonec budeme žít, byť se nám to nemusí příliš líbit. Proto je dobré, pokud se něco takového nabídne, přemýšlet, jaký vliv to na nás bude mít do budoucna a jak to ovlivní náš život.

 

RozhodnÄ› tedy nelze říci, že máme nad tím, jakým životem budeme žít, plnou kontrolu. Ta je v mnoha případech ve skuteÄnosti jen iluzí, neboÅ¥ jsme v naÅ¡em konání znaÄnÄ› limitováni. KromÄ› výše zmínÄ›ných faktorů jsou to například i zákony, které je potÅ™eba dodržovat, a mnohé další. PÅ™esto se rozhodnÄ› vyplatí se snažit a dÄ›lat, co je v naÅ¡ich silách, abychom žili co nejlépe. Jen tak budeme nakonec spokojení.

About the Author

You may also like these