Přebíráme zakoupený byt v původním stavu


Zakoupili jste byt v bytovém domě, který je sice v zachovalém, ale v původním stavu, a bude vyžadovat jisté stavební úpravy? Jakmile si do bytu přizvete projektanta či stavební firmu a budete projednávat vaše požadavky a ujasníte si další společný postup, neměli byste opomíjet revizi elektroinstalace. Byty v původním stavu tu ještě mívají staré hliníkové rozvody a ty vám doporučujeme nahradit novými podle současných předpisů, samozřejmě v měděných vodičích. S rekonstrukcí elektroinstalace byste neměli otálet a měli byste ji zajistit na prvním místě, společně s revizí plynových rozvodů a spotřebičů, jestliže je na místě například plynový sporák a karma.

elektrikář u rozvaděče

Zásuvkové a světelné okruhy elektrikář v Praze 4 Chodov vás nejprve navštíví, aby měl bližší představu o tamní situaci, a pak vám navrhne několik variant možných řešení. Zpravidla jako první je vždy návrh komplexní rekonstrukce počínaje rozvaděčem a konče zásuvkovými a světelnými okruhy. Jistou možností je také ponechat světelný okruh v hliníku, protože ten bývá díky úsporným svítidlům málo vytížený, ovšem toto řešení připadá v úvahu jen tehdy, jsou-li vodiče neporušené, a je stále spolehlivá i jejich izolace. Nebývá to ale vždy a navíc se vám může ve světelném okruhu vyskytnout problém již za několik let, a to pak bude nutné v již rekonstruovaném prostoru provádět stavební práce. Výhodnější je zkrátka rekonstruovat vše naráz, jak se říká „při jedné špíně“.

elektrikář při práci

Koncové prvky – ještě před návštěvou elektrikáře byste si měli rozmyslet, kde chcete mít rozmístěné zásuvky a svítidla. Většinou se stává, že staré rozvody nejsou dostačující pro moderní elektrické spotřebiče a nároky obyvatel bytů, a tak si vytvořte vlastní konceptuální návrh, který elektrikáři předložíte k nahlédnutí, a s nímž se pak po jistých úpravách (nebo i bez úprav) bude nadále počítat.

About the Author

You may also like these