Hasiči a záchranné vozy


Když se Å™ekne technika, tak co vy si pod tím pÅ™edstavíte? Protože hodnÄ› lidí mi Å™ekne, že si pod tím pÅ™edstaví nÄ›jaké dílny a nÄ›jakou práci, kde lidé pracují například s kladivem anebo se Å¡roubovákem. Jenomže když to tak vezmu, tak sice chápu lidi, že si tohle myslí, protože je to takové logické, protože můj otec vždycky říkal, že jede do své technické místnosti. A pÅ™itom tam žádná veliká technika nebyla. A co tÅ™eba, kdybyste si pÅ™edstavovali velikou těžkou techniku, jako například záchranné vozy anebo vyproÅ¡Å¥ovací vozy? Takovéto záchranné nebo vyproÅ¡Å¥ovací vozy mají samozÅ™ejmÄ› hasiÄi anebo také další složky.

Technika hasiÄského sboru.

Proto si myslím, že opravdu nejlepší by bylo, kdyby lidé také dbali na to, aby byli vždycky v pořádku a aby ani žádnou těžkou techniku nepotÅ™ebovali. Já vím, že tohle je nÄ›kdy opravdu nemyslitelné a nemožné tohle dodržet, protože nÄ›kdy je toho opravdu hodnÄ›, že my lidé ani nevíme, co máme dÄ›lat. Takže abych se pÅ™iznala technika, je pro mÄ› nÄ›co, co vlastnÄ› může ÄlovÄ›ku také zachránit život. Protože jsem si Å™ekla, že ÄlovÄ›k by nemÄ›l vůbec nikdy litovat toho, tÅ™eba když nÄ›komu pomůže. MnÄ› se také kolikrát stalo, že jsem uklouzla nÄ›kde venku, když jsem byla s dcerou v lese a sáňkovaly jsme.

Vypracovaná těžká technika.

Kolikrát jsem si říkala, že by bylo opravdu hrozné, kdybych se tÅ™eba nedostala domů. NaÅ¡tÄ›stí ale na jednu stranu je dobré, že existuje taková technika, která by mÄ› odtamtud vyprostila. Jenomže tohle je takové jenom naoko, že to říkám, co by se stalo, kdyby náhodou. Snad mÄ› chápete. Jenomže na druhou stranu zase technika je taková, která by opravdu mÄ›la být vždycky dokonale pÅ™ipravená k akci a ke každé práci. A kdybych mÄ›la používat techniku a tÅ™eba se vÄ›novat zdravotnictví, tak i ve zdravotnictví je technika. A to například takové ty nástroje a přístroje, které ÄlovÄ›ka udržují pÅ™i životÄ› a které mu tÅ™eba nahrazují plíce a tak podobnÄ›. 

About the Author

You may also like these